Author Archives: admin

Shen Yun Shop Và Những Điều Có Thể Bạn Chưa Biết

Shen Yun Shop có gì đặc biệt? Để hiểu hơn về sứ mệnh và ý nghĩa đằng sau những sản phẩm của Shen Yun Shop, chúng ta hãy cùng nhìn lại khởi đầu của Đoàn Biểu diễn Nghệ thuật Shen Yun. Được thành lập tại New York năm 2006, Shen Yun với các buổi biểu […]

Anh Hùng Lỗ Trí Thâm

Trong Thủy Hử, Lỗ Trí Thâm đứng thứ 13 trong số 108 anh hùng hảo hán Lương Sơn. Trí Thâm dáng người lực lưỡng, thân cao 8 thước, tính tình ngay thẳng cương trực, trọng nghĩa khinh quyền. Lỗ Trí Thâm dáng người lực lưỡng, thân cao 8 thước. (Minh họa bởi Nhà xuất bản […]